• English
  • English

VÅRA BOENDEN

TRÄDGÅRDEN

Odling, Mat och Råvaror i Fokus

En tomat är inte bara en tomat och ett körsbär är mycket mer än bara ett körsbär. På Salthamn försöker vi ta till vara på det skafferi som naturen av sig självt erbjuder samtidigt som vi också kompletterar med kultiverade grödor, bl.a. från vår egen köksträdgård. Vi jobbar aktivt med att hela tiden utöka både det vilda och det kultiverade utbudet av råvaror så att vi till så stor mån som möjligt kan vara självförsörjande på dessa resurser. Sedan 2020 har vi planterat mer än 2000 träd och buskar runtom i Salthamnsdalen, bl.a. fågelbär Prunus avium, björk Betula pendula, hassel Corylus avellana, fläder Sambucus nigra, bärhäggmispel Amelanchier alnifolia. Allt för att bygga på och komplettera det skafferi naturen redan erbjuder. Utöver dessa busk- och trädplanteringar samt den nyanlagda köksträdgården har vi också anlagt en fruktlund som till stor del består utav ett klonarkiv av unika äpplesorter som är insamlade från gårdar och hus runtom på Gotland.

Vi älskar den mångfald av färg, smak och form som grönsaker, frukt och bär erbjuder, därför jobbar vi med ett växtval som huvudsakligen utgörs av kulturarvssorter från väl utvalda fröfirmor och plantskolor samtidigt som vi också jobbar med att ta tillvara på de frön vi själva kan skörda från våra odlingar.

Från Jord till Bord

Att få ta del av och att få vara en del av helheten är viktigt. Därför jobbar vi på Salthamn med hela den process som är ”Från Jord till Bord”. Vi sår fröer på våren, bearbetar och förbereder jorden för årets odlingssäsong, krukar om och planterar ut för att på sommaren kunna erbjuda våra kök dagsfärskt skördade primörer.

Men egentligen kan vi inte säga att det är vi människor som odlar alla de grönsaker, frukt och bär som vi sedan serverar till våra gäster – det är snarare jorden som gör det. Istället kan man säga att det vi på Salthamn odlar är jord och att jorden sedan odlar det vi till slut serverar på våra bord.

Därför är jordhälsan väldigt viktig för oss: vi värnar om de mikroorganismer, bakterier, svampar, maskar och insekter som bygger upp, tillför näring till våra jordar och samtidigt  håller den frisk och hälsosam. Av de matrester som blir över gör vi kompost som vi sedan sprider ut i våra odlingar. I köksträdgården jobbar vi uteslutande med handredskap samtidigt som vi också tillämpar no-dig och täckodling. No-dig innebär att vi avstår från att gräva i jorden och på så sätt undviker att störa våra jordlevande vänner. 

Täckodling innebär att vi under växt- och viloperioden alltid håller jorden täckt med organiskt material, huvudsakligen bestående utav hö skördat från vår egen vallodling. Täckodlingen har 3 huvudsakliga fördelar:

– Täckmaterialet bryts ned och matar jorden med organiskt material,

–  Täckningen hämmar uppkomsten av fröogräs,

–  Jorden blir mer fuktighetshållande då den inte utsätts för direkt solljus.

Vi tror på att hälsosamma jordar producerar hälsosamma skördar och vi ser ett stort ansvar, skyldighet och när en stolthet i att säkerställa att våra jordar frodas.

Självklart använder vi oss heller inte utav några kemiska bekämpningsmedel (herbicider/pesticider) eller konstgödsel i våra odlingar. Vi följer riktlinjerna för ekologisk odling men är inte certifierade ekologiska eller krav, istället definierar vi och arbetar utefter våra egna villkor samtidigt som vi tror på ett transparant arbete där gästerna själva är välkomna att hälsa på, observera och fråga om våra odlingsfilosofier. Varmt välkomna.