• English
  • English

VÅRA BOENDEN

Trädgårdsvandringar

Mat är en central och viktig del av Salthamns verksamhet, och vi tycker det är viktigt att du som gäst vet vad mycket av vår mat kommer ifrån och hur vi odlar. den

Vi följer årets alla säsonger och vi skördar, processar och tar tillvara på alla grönsaker frukter och bär som våra trädgårdsland, växthus och framför allt vad naturen ger oss. Vår målsättning är att ständigt utveckla våra trädgårdsland och odlingar och skapa ett eget vilt skafferi för verksamheten men även för dig som bor här.

FRÅN DET VILDA

Trädgårdarna

Vi vill göra Salthamn till en självförsörjande oas till stor del. Det gör vi genom att låta det vilda och det odlade jordbruket samverka för att låta de naturliga skapa förutsättningar för vårt vilda skafferi.

Våtmark för Biologisk Mångfald

Gotlands vatten är en dyrbar resurs som vi så långt som möjligt vill spara och utnyttja på ett effektivt sätt. Därför anlade vi på Salthamn hösten 2022 denna bevattningsdamm för att till större del kunna bli självförsörjande på det vatten som används i våra odlingar och nyetableringar av växter i Salthamns dalen. Denna damm kommunicerar med den samtidigt etablerade våtmarken i landskapet genom ett överfyllnadsskydd i våtmarken. När våtmarken är full leds vattnet istället till denna damm ur vilken vi sedan bevattnar våra träd, buskar, grönsaker och kryddor med.

Bevattningsdamm

Hösten 2022 anlade vi på Salthamn denna våtmark för att stödja och gynna den biologiska mångfalden.
Den är utformad med svagt sluttande kanter så att fåglar och vilt kan leka, dricka vatten och svalka sig en varm sommardag.En våtmark är också ytterst viktig för hotade mossor och växter då de skapar unika växtplatser som är nödvändiga för arternas existens. Våtmarker agerar också som näringsfällor och har en utjämnande effekt av de stora vattenflöden som sker vid framförallt snösmältningen på våren. På så vis bidrar våtmarker också med en minskad övergödning av Östersjön.

SE ÄVEN

ÖVRIGA AKTIVITETER

SE ÄVEN

ÖVRIGA AKTIVITETER